sábado, 22 de abril de 2017

Russafa o "la terra del ganxo"


«Russafa es troba ja definitiva i completament soldada a la resta de la ciutat, encara que tinga la coqueteria de mostrar el senyal de les soldadures. És el que es diu una barriada populosa. Fixen-se vostès: populosa. 

Té aspectes que conserven un perfil de tradició i aspectes que manifesten un prurito de modernitat. Conserva festes ancestrals i esclata en anuncis lluminosos. A voltes sembla un poble i en ocasions diríase que resulta la quintaesencia de la ciutat...»


Mundo Gráfico. 8 de decembre de 1931


No hay comentarios:

Publicar un comentario